Anne Rolskov


Cand.med. fra Københavns universitet januar 2010
Speciallæge i almen medicin august 2019

Erfaring fra flere ansættelser på hospitalsafdelinger i intern medicin, ældre medicin, børne
ungdomspsykiatri, ortopæd kirurgi, mave/tarm kirurgi, gynækologi, børneafdeling og voksen
psykiatri.

Introduktionsstilling i almen medicin på Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk, i
2011/2012.

Er medlem af Grønlandsmedicinsk selskab.

Plejehjemslæge på Plejecenter Solgården i Virum.

Sidder i bestyrelsen i PLO-Kommune, Lyngby-Taarbæk.

Er gift, og har tre piger.


Maria Badstue


Uddannet sygeplejerske fra Professionshøjskolen Metropol i København.

Hospitalserfaring fra både intern medicin, obstetrik samt akut- og intensiv afdeling.
Arbejdet siden 2017 i primærsektoren, først som hjemmesygeplejerske, siden i Rudersdals AkutTeam.

Ansat i klinikken som konsultationssygeplejerske 1. november 2019.

Maria varetager alle sygeplejemæssige opgaver som bl.a. telefonvisitation, kontrol og opfølgning af kronikere, blodtryksmålinger og blodprøver, vaccinationer, øreskyl og ørekontroller, sårpleje, vortebehandling samt hjælper til ved akutte tilstande.


Lise Rydik


Uddannet sygeplejerske fra København 2006.

Ansat i klinikken som konsultationssygeplejerske pr. 1. januar 2021.

Lise kommer fra en stilling, som koordinerende sygeplejerske på Klinik for blodsygdomme på RH.
Lise har i største delen af sin karriere været ansat i onkologien, både på sengeafsnit og i ambulatorier, både på Herlev og RH.
Har også i en periode været ansat i psykologisk rådgivningscenter, Falck Healthcare.

Lise varetager, som Maria, alle sygeplejemæssige opgaver som bl.a. telefonvisitation, kontrol og opfølgning af kronikere, blodtryksmålinger og blodprøver, vaccinationer, øreskyl og ørekontroller, sårpleje, vortebehandling samt hjælper til ved akutte tilstande.


Ilse Hansen


Lægesekretær.

Ilse er uddannet social- og sundheds assistent. Ansat gennem mange år i den kommunale hjemmepleje.

Ilse fungerer som sekretær for alle lægerne i huset.