Anne Rolskov


Cand.med. fra Københavns universitet januar 2010
Speciallæge i almen medicin august 2019

Erfaring fra flere ansættelser på hospitalsafdelinger i intern medicin, ældre medicin, børne
ungdomspsykiatri, ortopæd kirurgi, mave/tarm kirurgi, gynækologi, børneafdeling og voksen
psykiatri.

Introduktionsstilling i almen medicin på Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk, i
2011/2012. Er medlem af Grønlandsmedicinsk selskab.

Plejehjemslæge på Plejecenter Solgården i Virum.

Sidder i bestyrelsen i PLO-Kommune, Lyngby-Taarbæk.

Er gift, og har tre piger.

 

 

Lise Rydik


Uddannet sygeplejerske fra København 2006.

Ansat i klinikken som konsultationssygeplejerske pr. 1. januar 2021.

Lise kommer fra en stilling, som koordinerende sygeplejerske på Klinik for blodsygdomme på RH.
Lise har i største delen af sin karriere været ansat i onkologien, både på sengeafsnit og i ambulatorier, både på Herlev og RH.
Har også i en periode været ansat i psykologisk rådgivningscenter, Falck Healthcare.

Lise varetager, alle sygeplejemæssige opgaver som bl.a. kontrol og opfølgning af kronikere, vurdering af akutte patienter i vores åbne konsultation, samt efter behov: blodtryksmålinger og blodprøver, vaccinationer, øreskyl og ørekontroller og sårpleje.

Er gift og har 2 piger

Ilse Hansen


Lægesekretær. Ansat 1/10 2022.

Ilse er uddannet social- og sundheds assistent. Ansat gennem mange år i den kommunale hjemmepleje.

Ilse fungerer som sekretær for alle lægerne i huset. 

 

 

Praksisassistenter                                                                                                               


 

Ida Marie Nielsen

Isak Cold (aktuelt på orlov)

Ulrikke Fallenkamp

Gustav Fisker 

Eva Guldberg

 

Ansat 1/9 2023:

Vores dygtige medicinstuderende hjælper os med mange forskellig opgaver, som blodprøvetagning, EKG, lungefunktionsundersøgelser, vaccinationer, suturfjernelse og urinprøver, samt andre sygepleje eller sekretær opgaver afhængig af hvor langt de er på studiet. 

Du kan møde dem mandag - torsdag 8-15.